ทดสอบ

Datepicker

วิธีใช้

plugin นี้ base on Datepicker ใน jQuery UI v1.8.10 ซึ่งต้องการ jQuery 1.4+ ครับ
การใช้งานเหมือน Datepicker ปกติ ของ jQuery แต่มี option เพิ่มขึ้นมา 1 อันคือ "isBuddhist"

กรณี พ.ศ. ให้ใช้แบบนี้:
$("#datepicker-th").datepicker({ dateFormat: 'dd/mm/yy', isBuddhist: true, defaultDate: toDay });

กรณี ค.ศ. ให้ใช้แบบปกติเลย:
$("#datepicker-en").datepicker({ dateFormat: 'dd/mm/yy'});

อนึ่ง อันนี้ผมทำใช้เอง จึง test ตามที่ผมใช้เท่านั้น ที่ทำขึ้นมาเพราะ google แล้วไม่เจอ (เจอแต่คนถามหา) หากมี bug หรือข้อแนะนำใดๆเชิญ email: kriss@anassirk.com