ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

** ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยอาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

รายละเอียด

ผู้นำเสนอบทความ 

4th CRCI

ผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ

ผู้นำเสนอบทความ 

2nd ISHPMNB

-          นักศึกษา

1,000 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

1,000 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

100 เหรียญ

-          บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

1,500 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

150 เหรียญ

download แบบฟอร์มชำระเงิน และชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น

** กรณีที่นำเสนอมากกว่า 1 บทความ อัตราค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้

-  บทความCRCI บทความละ 500 บาท

-  บทความ ISHPMNB บทความละ 50 เหรียญ

-  ยกเว้น ค่าลงทะเบียน สำหรับ นักศึกษา / นักวิจัย มทร.ล้านนา **

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

*** สำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ (บทคัดย่อ / บทความฉบับเต็ม) ***

1. คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>  คลิกดาวน์โหลด format abstract >> คลิกดาวน์โหลด format full paper

2. คลิกลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ (Register) คลิกที่นี่

3. คลิก Log in ส่งบทความ

4. ส่งบทความ พร้อมแนบไฟล์ word

5. รับอีเมล์ตอบกลับ ถือว่าการส่งบทความเสร็จสมบูรณ์

6. กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่


*** สำหรับผู้ส่งบทความเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ***

1. คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>  คลิก download แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

2. คลิกลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ (Register) คลิกที่นี่

3. คลิก Log in ส่งผลงาน

4. ส่งบทความ พร้อมแนบไฟล์ PPT

5. รับอีเมล์ตอบกลับ ถือว่าการส่งผลงานเสร็จสมบูรณ์

6. กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่


*** สำหรับผู้เข้าร่วมงาน แบบไม่นำเสนอ / บุคคลทั่วไป ***

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่

   ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม  >>  คลิกที่นี่