สถานที่จัดประชุม

Hotel and Accomodation

Getzleep

128 Moo1, Huay Kaew Road, Changpeuk, Muang, Chiang Mai, 50300

Tel. (66)53-892-188

Website http://getzleep.com/

Room Rates 1,000 THB

Hotel ibis Styles Chiang Mai

7/9 Moo 1 Kanklong Cholprathan Road, Changpuak, Muang, Chiagmai 50300

Tel. (66)53-908-888

Website http://www.ibis.com/gb/asia/index.shtml

Room Rates 1,400 THB

Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center

24 Chiangmai-Lampang Road, Changpuek, Muang, Chiang Mai 50300

Tel. (66)53-220-100-9

Website http://www.chiangmaigrandview.com/?lang=th

Room Rates 1,600 - 2,000 THB

 

Hotel ibis Styles Chiang Mai

7/9 Moo 1 Kanklong Cholprathan Road, Changpuak, Muang, Chiagmai 50300

Tel. (+66)53/908888

Website http://www.ibis.com/gb/asia/index.shtml

Room Rates 1,400 THB

Hotel ibis Styles Chiang Mai

7/9 Moo 1 Kanklong Cholprathan Road, Changpuak, Muang, Chiagmai 50300

Tel. (+66)53/908888

Website http://www.ibis.com/gb/asia/index.shtml

Room Rates 1,400 THB