ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

** ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยอาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

รายละเอียด

ผู้นำเสนอบทความ 

4th CRCI

ผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ

ผู้นำเสนอบทความ 

2nd ISHPMNB

-          นักศึกษา

1,000 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

1,000 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

100 เหรียญ

-          บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

1,500 บาท

download แบบฟอร์มชำระเงิน

150 เหรียญ

download แบบฟอร์มชำระเงิน และชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น

** กรณีที่นำเสนอมากกว่า 1 บทความ อัตราค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้

-  บทความCRCI บทความละ 500 บาท

-  บทความ ISHPMNB บทความละ 50 เหรียญ

-  ยกเว้น ค่าลงทะเบียน สำหรับ นักศึกษา / นักวิจัย มทร.ล้านนา **

 

การลงทะเบียน

*** สำหรับผู้เข้าร่วมงาน แบบไม่นำเสนอ / บุคคลทั่วไป ***

 

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่

 

   ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม  >>  คลิกที่นี่